εκατοστός

-ή, -ό (AM ἑκατοστός, -ή, -όν)
αυτός που αντιστοιχεί κατά σειρά και κατά τάξη στον αριθμό εκατό, αυτός που βρίσκεται μετά τον ενενηκοστό ένατο και πριν τον εκατοστό πρώτο
νεοελλ.
1. το ουδ. ως ουσ. το εκατοστό
α) το εκατοστημόριο, κάθε ένα από τα εκατό ίσα μέρη ή μόρια στα οποία διαιρείται ένα ποσό ή ένα μέγεθος
β) η τελευταία υποδιαίρεση τών νομισματικών μονάδων σε όσα κράτη ισχύει το δεκαδικό σύστημα
γ) το εκατοστό τού μέτρου, το εκατοστόμετρο
δ) ποσό εκατοντάκις μικρότερο από κάποιο άλλο με το οποίο γίνεται σύγκριση
2. φρ. «μια ή καμιά εκατοστή» — η εκατοντάδα ή περίπου εκατοντάδα
αρχ.
1. το θηλ. ως ουσ. ἡ ἑκατοστή
η εκατοστή μοίρα, το εκατοστό μέρος τής αξίας κάποιου πράγματος ως φόρου («τὰ τέλη καὶ τὰ πολλὰς ἑκατοστάς»)
2. φρ. «ἑκατοστὰ φέρειν» — το να παράγει κάποιος εκατονταπλάσια.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἑκατοστός — hundredth masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εκατοστός — ή, ό αριθμ. τακτ. του απόλ. εκατό 1. που σε σειρά έχει θέση αντίστοιχη με τον αριθμό 100. 2. το θηλ. ως ουσ., εκατοστή (βλ. λ.). 3. το ουδ. ως ουσ., εκατοστό (βλ. λ.) …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἑκατοστά — ἑκατοστός hundredth neut nom/voc/acc pl ἑκατοστά̱ , ἑκατοστός hundredth fem nom/voc/acc dual ἑκατοστά̱ , ἑκατοστός hundredth fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοστῶν — ἑκατοστός hundredth fem gen pl ἑκατοστός hundredth masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοστόν — ἑκατοστός hundredth masc acc sg ἑκατοστός hundredth neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοσταί — ἑκατοστός hundredth fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοστοῦ — ἑκατοστός hundredth masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοστῆς — ἑκατοστός hundredth fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοστῇ — ἑκατοστός hundredth fem dat sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκατοστή — ἑκατοστός hundredth fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.